*
Informacje o przyjęciu dzieci do klasy I

Informacje o przyjęciu dzieci do klasy I

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum nr 2 w Godziszce Żaklina Stwora informuje, że lista kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Godziszce na rok 2017/18 jest wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły od ulicy Beskidzkiej.

„Bliskie spotkanie z OzoBotami”

„Bliskie spotkanie z OzoBotami”

Ozoboty to maleńkie roboty edukacyjne, czyli przeznaczone dla dzieci. Dnia 29 marca zawitały do naszej szkoły.

17622824_1897211490547332_1540895996_o

Uczniowie z klas: IIIb, IVa i VI uczestniczyli w warsztatach, które poprowadził pan Rafał Mitkowski z firmy Edu Sense. Uczniowie klasy IIIb nie tylko dowiedzieli się, co to jest robot, ale też używając kolorowych flamastrów rysowali trasy jazdy dla OzoBotów. Uczyli się jak wydawać im polecenia za pomocą kodów graficznych. Zadaniem dzieci było zaprogramowanie tak robocika, aby pomógł pszczołom pracującym na łące. Uczniowie klasy IVa i VI mieli przed sobą trudniejsze zadanie. Po zapoznaniu się z zasadami obsługi OzoBotów, poznali środowisko ich pracy – edytor OzoBlocky.

17692660_1897211847213963_1327051034_o

17571724_1897211303880684_1116833229_o

17692773_1897211457214002_1805188157_o

17670830_1897211257214022_1170355414_o

17668912_1897211157214032_12586010_o

Wszyscy świetnie się bawili, a przy okazji uczyli się programowania. Szkoda tylko, że czas warsztatów minął tak szybko.

17670422_1897211693880645_1941308780_o

Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców

Zebranie rodziców odbędzie się dnia 6 kwietnia 2017 r.  (czwartek) o godz. 17.00.

W programie zebrania:

– spotkanie ogólne wszystkich rodziców z Dyrekcją Szkoły,

– spotkanie rodziców z wychowawcami poszczególnych klas.

notepad-117597_1280

„Pomóż i Ty”

„Pomóż i Ty”

W dniach od 1 do 24 marca 2017 roku uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Jej hasło brzmiało: „Pomóżmy Danielowi zobaczyć świat”, a celem było zbieranie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu dla chorego chłopca.

Już w lutym uczennice klasy II gimnazjum Daria Pacyna i Paulina Sanetra przygotowały piękny plakat i informacje o akcji dla poszczególnych klas. Z kolei uczniowie klasy Vb zorganizowali stoisko ze sprzedażą cegiełek.
Znajdowały się na nich z jednej strony zdjęcia zwierzątek, a na odwrocie najważniejsze informacje z różnych przedmiotów. Akcja polegała na zakupie dowolnej ilości cegiełek. Dzięki kreatywności i zaangażowaniu klasy Vb cegiełki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zebrano kwotę 500 złotych, którą przekazano na konto fundacji dla Daniela.

17668586_1897099267225221_646028880_o
Pedagog szkolny i organizatorzy akcji serdecznie wszystkim dziękują za otwarte serca i hojność.

„Pi Day”

„Pi Day”

Dnia 14 marca obchodziliśmy „Święto Liczby , które już na stałe wpisało się w kalendarz imprez szkolnych. Święto zostało wymyślone w USA i jest obchodzone 14 marca, ponieważ w notacji amerykańskiej datę tę zapisuje się jako 3.14.

17622336_1897160017219146_1440898138_o

Na ten dzień czekają miłośnicy matematyki, ponieważ dla nich to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale również znakomita przygoda i mnóstwo zabawy. Szkolna przewiązka została przystrojona w rozwinięcie dziesiętne liczby   oraz różne matematyczne ciekawostki. Chętni uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę, biorąc udział w konkursie matematycznym.

17668837_1897160027219145_1696490736_o

Na zakończenie warto dodać, że liczba Pi jest tak niezwykła, że zafascynowała polską poetkę Wisławę Szymborską, która poświęciła jej następujący wiersz:

„Podziwu godna liczba Pi / trzy koma jeden cztery jeden. / Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe, / pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy. / Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem / osiem dziewięć obliczeniem / siedem dziewięć wyobraźnią, / a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem / cztery sześć do czegokolwiek / dwa sześć cztery trzy na świecie […]”.

 

„Katyń-ocalić od zapomnienia”

„Katyń-ocalić od zapomnienia”

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mieli okazję zetknąć się ze skomplikowaną historią Polski, a to dzięki ciekawemu wykładowi Pana Andrzeja Kowalczyka.

17571252_1895632097371938_187952054_o (1)

Przedstawił on wydarzenia związane z drugą wojną światową, zwłaszcza sowiecką agresję na Polskę i zbrodnię katyńską. Całość wzbogacił prezentacją multimedialną zawierającą fragmenty archiwalnych filmów, dokumenty historyczne, zdjęcia i pamiątki po zamordowanych polskich oficerach. Rosjanie dokonali mordu na prawie 22 tysiącach polskich obywateli – jeńcach wojennych: oficerach Wojska Polskiego, oficerach i podoficerach KOP, Policji Państwowej, Straży Granicznej i Więziennej osadzonych w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

17500277_1895632174038597_1388423476_o (1)

Na zakończenie nauczyciel historii wraz z Panią Dyrektor poinformowali uczniów o niezwykłym wydarzeniu, które będzie miało miejsce w naszej szkole. Dnia 22 kwietnia odbędą się uroczystości upamiętniające wydarzenia w Katyniu. Zostanie posadzony Dąb Pamięci jako symbol „żywego pomnika”, według zasady, że każdy posadzony Dąb Pamięci upamiętnia jedno nazwisko, czyli konkretną osobę zamordowaną na rozkaz Stalina w Katyniu, Miednoje, Charkowie przez NKWD. Nasz dąb będzie upamiętniał wywodzącego się z Godziszki ppor. Józefa Jakubca.