Kategoria: KONKURS

Biblioteka Szkolna zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym: „Portret Książki”

Biblioteka Szkolna zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym: „Portret Książki”

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań w kierunku literatury dziecięcej i młodzieżowej, pobudzenie kreatywności i umiejętności twórczego przekazania obrazu jako formy wypowiedzi.

Do konkursu należy zgłosić zestaw fotografii w formacie jpg. i dowolnej rozdzielczości, który przedstawia wybraną książkę.  Zestaw fotografii powinien zawierać min. 5  i max. 10 zdjęć obrazujących treść książki poprzez tło, sceny, kostiumy dobrane przez uczniów dla zilustrowania wybranego tematu. Jedno zdjęcie powinno przedstawiać wszystkich uczestników sesji zdjęciowej łącznie z uczniami odpowiedzialnymi za dekorację, rekwizyty oraz wybraną książkę.

Jury będzie oceniać kreatywność w przedstawieniu obrazowym książki, która zainspirowała do wykonania zestawu zdjęć.

 1. W konkursie może wziąć udział zespół reprezentujący klasę, ilość uczestników w zespole ustalają uczniowie danej klasy.
 2. Wykonane zestawy zdjęć należy w nieprzekraczalnym terminie 10.05 2018 do godz.13.00 dostarczyć na dowolnym nośniku do biblioteki szkolnej.
 3. Uczestnicy dostarczą do biblioteki szkolnej zgody na udział w konkursie, publikację zdjęć i wyników konkursu najpóźniej do 10.05.2018 r.
 4. Z nadesłanych pocztą elektroniczną i dostarczonych na nośnikach zestawów Jury wybierze laureatów I, II, III miejsc, Jury zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
 5. Laureaci otrzymają dyplomy honorowe oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Szkołę. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo.
 6. Prace uczestników będą w formie wydruku zaprezentowane na Wystawie Pokonkursowej w Bibliotece Szkolnej a także w innych przewidzianych przez organizatora formach.

Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia i wspaniałych pomysłów w realizacji sesji zdjęciowej.

Nauczyciel-Bibliotekarz Marzena Stefaniak

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

fb_940x788

ZADANIE KONKURSOWE: RYWALIZACJA NA OBRAZY

Jak wziąć udział w konkursie? Informacja dla uczniów.

Przygotuj pracę na jeden z poniższych tematów i przekaż ją Wychowawcy. Pamiętaj, że praca powinna być przygotowana w formie pracy plastycznej, techniką dowolną. Pamiętaj, że praca powinna być wykonana bez użycia nowych technologii.

Tematy zadania konkursowego.

 1. Wyobraź sobie, że napisałeś/napisałaś książkę dla swoich kolegów i koleżanek o Twoich ulubionych miejscach w internecie. Zaprojektuj do niej okładkę – w ten sposób, aby zachęcała czytelnika do lektury.
 2. Wybierz kilka zasad bezpiecznego zachowania w internecie i zaprojektuj do nich plakat, który każde dziecko chciałoby powiesić w swoim pokoju lub w swojej szkole.
  Oto wybór zasad, z których możesz skorzystać– możesz zaprezentować również inne zaproponowane przez Ciebie, zasady bezpieczeństwa online:

  • Chronię swoje dane w sieci.
  • Nie ufam osobom poznanym w internecie.
  • Dbam o wizerunek w online.
  • Nie hejtuję, szanuję innych internautów.
  • Kontroluję czas spędzony w internecie.
  • Korzystam z gier i aplikacji uzgodnionych z rodzicami.
  • Nie odbieram wiadomość i z nieznanego źródła.
  • Mówię rodzicom i nauczycielom, jeśli coś w internecie jest nie tak.
 3. Zaprojektuj podkładkę pod komputerową myszkę̨ w ten sposób, aby dzieci, które będą jej używały, pamiętały dzięki niej o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu.

Termin oddania prac: 30.11.2016  r.

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ – ZADANIE 1

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ – ZADANIE 1

fb_940x788

 

Tematy Pierwszego Zadania Konkursowego – Rywalizacja na słowa.

Jak wziąć udział w konkursie? Informacja dla uczniów.

Przygotuj pracę na jeden z poniższych tematów i przekaż ją Wychowawcy. Pamiętaj, że praca powinna być przygotowana w formie:

 • bajki, opowiadania lub wierszyka – w przypadku tematów numer 1 i 2,
 • oraz wierszyka lub treści regulaminu – w przypadku tematu numer 3.

 

Tematy zadania konkursowego.

 1. Wyobraź́ sobie, że ̇ przekroczyłeś czas korzystania z komputera wyznaczony przez rodziców i dosłownie… wpadłeś/́-łaś́ do Internetu. Spróbuj się̨ z niego wydostać.

Napisz bajkę̨, krótkie opowiadanie lub wierszyk o tym, jakie przygody Cię̨ tam spotkały, jak udało Ci się̨ bezpiecznie wrócić́ do prawdziwego świata i co opowiedziałeś/-łaś rodzicom.

 1. Zły czarnoksiężnik wyłączył internet wszystkim dzieciom na świecie.

Napisz krótkie opowiadanie lub wierszyk o tym jak zapukałeś/́-łaś́ do jego drzwi i wymieniając wszystkie plusy korzystania z internetu, chciałeś/́-łaś́ przekonać go do zmiany decyzji. Nie zapomnij napisać́ czy Ci się̨ udało 🙂

 1. Wyobraź́ sobie, że założyłeś/́-łaś́ z przyjaciółmi nowy portal społecznościowy dla dzieci. Reklamujecie się̨ jako najbezpieczniejsze miejsce w internecie.

Stwórz krótki, najlepiej rymowany, regulamin korzystania z Waszej strony.

 

Termin oddania prac: 31.10.2016 r.