Warszaty „Ortografia polska”

Warszaty „Ortografia polska”

Z poprawną pisownią, wiadomo, zawsze są problemy. Dlatego w naszej szkole zorganizowano specjalne warsztaty pod hasłem „Ortografia polska”. Dwaj aktorzy próbowali przekonać uczniów, że z ortografią można się zaprzyjaźnić. Najpierw w formie różnych scenek i wierszyków zaprezentowali najważniejsze zasady pisowni. Potem uczniowie musieli odgadywać jak się pisze niektóre wyrazy. Na przykład: pszczoła, wstążka, talerz, żołnierz, rzeżucha… Może teraz zeszyty nie będą już tak pełne błędów.

Screen Shot 11-19-17 at 10.41 PM