Informacja dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Godziszce i ich rodziców

Informacja dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Godziszce i ich rodziców

W dniu 14 grudnia 2017 r. na zlecenie Kuratorium Oświaty w Katowicach zostanie przeprowadzona pisemna ankieta nt. „Internet w życiu nastolatka”.

Ankietę przeprowadzą pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach.