Biblioteka Szkolna zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym: „Portret Książki”

Biblioteka Szkolna zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym: „Portret Książki”

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań w kierunku literatury dziecięcej i młodzieżowej, pobudzenie kreatywności i umiejętności twórczego przekazania obrazu jako formy wypowiedzi.

Do konkursu należy zgłosić zestaw fotografii w formacie jpg. i dowolnej rozdzielczości, który przedstawia wybraną książkę.  Zestaw fotografii powinien zawierać min. 5  i max. 10 zdjęć obrazujących treść książki poprzez tło, sceny, kostiumy dobrane przez uczniów dla zilustrowania wybranego tematu. Jedno zdjęcie powinno przedstawiać wszystkich uczestników sesji zdjęciowej łącznie z uczniami odpowiedzialnymi za dekorację, rekwizyty oraz wybraną książkę.

Jury będzie oceniać kreatywność w przedstawieniu obrazowym książki, która zainspirowała do wykonania zestawu zdjęć.

  1. W konkursie może wziąć udział zespół reprezentujący klasę, ilość uczestników w zespole ustalają uczniowie danej klasy.
  2. Wykonane zestawy zdjęć należy w nieprzekraczalnym terminie 10.05 2018 do godz.13.00 dostarczyć na dowolnym nośniku do biblioteki szkolnej.
  3. Uczestnicy dostarczą do biblioteki szkolnej zgody na udział w konkursie, publikację zdjęć i wyników konkursu najpóźniej do 10.05.2018 r.
  4. Z nadesłanych pocztą elektroniczną i dostarczonych na nośnikach zestawów Jury wybierze laureatów I, II, III miejsc, Jury zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
  5. Laureaci otrzymają dyplomy honorowe oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Szkołę. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo.
  6. Prace uczestników będą w formie wydruku zaprezentowane na Wystawie Pokonkursowej w Bibliotece Szkolnej a także w innych przewidzianych przez organizatora formach.

Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia i wspaniałych pomysłów w realizacji sesji zdjęciowej.

Nauczyciel-Bibliotekarz Marzena Stefaniak