Rekrutacja do Gimnazjum

Rekrutacja do Gimnazjum

Zasady przyjmowania uczniów spoza terenu Godziszki do Gimnazjum w roku szkolnym 2016/17.