Adopcja Serca

Adopcja Serca

„Adopcja jest owocem odruchu serca, w którym pragnie się odpowiedzieć na konkretną trudną sytuację afrykańskiego dziecka”

1. Co to jest Adopcja Serca?

Adopcja Serca to możliwość pomocy w uczęszczaniu do szkoły konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce, które jest sierotą, którego rodziców nie stać na zapewnienie mu edukacji.

2. Ile czasu trwa Adopcja?

Celem jest zapewnienie dzieciom skończenia przynajmniej szkoły podstawowej, i w miarę możliwości, szkoły średniej. Długość trwania Adopcji zależy od momentu, w którym dziecko zostało zaadoptowane.

3. Ile wynosi opłata adopcyjna?

W naszej szkole opłata adopcyjna ogranicza się do 2 zbiórek w ciągu całego roku szkolnego. Koszt jednej zbiórki wynosi 3 zł na osobę.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy i Gimnazjum nr 2 w Godziszce zobowiązało się podjąć adopcji 2 dzieci z Afryki: chłopca i dziewczynki.

Więcej informacji na stronie:

Dotychczasowe wpłaty:

  • 17/10/2012      300 PLN
  • 21/3/2013        300 PLN
  • 21/10/2013      270 PLN
  • 18/3/2014        300 PLN
  • 8/10/2014        140 PLN
  • 8/10/2014        140 PLN
  • 8/10/2014        140 PLN
  • 11/3/2015        360 PLN
  • 6/10/2015        300 PLN
  • 29/3/2016        385 PLN