Nakrętki

Nakrętki

„Razem możemy więcej”

Krystianek urodził się 3 czerwca 2010 roku.

Od 6 miesiąca życia zdiagnozowano u niego takie schorzenia jak: PADACZKA LEKOOPORNA (zespół Westa), ZABURZENIA POŁYKANIA, NIEDOBÓR MASY CIAŁA, NIETOLERANCJA LAKTOZY, MAŁOGŁOWIE,  REFLUKS ŻOŁĄDKOWO – PRZEŁYKOWY, zaburzenia mielinizacji istoty białej, wada wzroku ponad 60%.

Dziecko jest pod stałą kontrolą rehabilitantów i lekarzy: gastroenterologa, neurologa, neurochirurga, genetyka, okulisty, logopedy, pedagoga, psychologa, laryngologa, ortopedy.

Od momentu stwierdzenia choroby dziecko jest leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie  oraz  korzysta z rehabilitacji w Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu oraz w Centrum Rehabilitacyjnym  „PROMYK” w Świebodzicach. Jest to dla niego wielki wysiłek ale jego starania dają efekty.