Szklanka mleka

Szklanka mleka

Od kilku lat świetlica szkolna koordynuje akcje „mleko w szkole”. Akcje te mają na celu propagowanie zasad zdrowego żywienia, trwałą zmianę nawyków żywieniowych wśród dzieci  poprzez zwiększenie udziału mleka w codziennej diecie.

Mleko w szkole cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów klas najmłodszych jak i starszych IV-VI SP i gimnazjum. Mleko jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie ponoszą niewielkie koszty zakupu mleka. Łączna liczba uczniów korzystających z akcji to 114 uczniów szkoły podstawowej i 14 gimnazjum.