Warzywa i owoce w szkole

Warzywa i owoce w szkole

Od kilku lat świetlica szkolna koordynuje akcje „mleko w szkole”  „owoce w szkole”. Akcje te mają na celu propagowanie zasad zdrowego żywienia, trwałą zmianę nawyków żywieniowych wśród dzieci  poprzez zwiększenie udziału owoców, warzyw oraz mleka w codziennej diecie.

Akcja „owoce w szkole” jest w całości finansowana ze środków Unii Europejskiej. Są nią objęte wszystkie dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, łącznie uczniów.