Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

mgr Żaklina Stwora – Dyrektor Szkoły, język polski

mgr Halina Lenczowska–Olek – Wicedyrektor Szkoły, biologia

mgr Anna Mazurek – język niemiecki

mgr Katarzyna Jagosz – język polski, zajęcia artystyczne, wychowawca klasy II Gim.

mgr Maria Chojna-Kruczek – matematyka, wychowawca klasy III Gim.

mgr Wanda Hordowicz – świetlica szkolna

mgr Katarzyna Brzeczkowska – nauczanie zintegrowane(urlop)

mgr Ewa Katana –  nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy IIIb SP

mgr Mirosława Dudys – nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy Ia SP

mgr Bożena Janik-Marekwica – nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy IIb SP

mgr Piotr Górny – muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne

mgr Monika Jakubiec – informatyka, matematyka, fizyka, wychowawca klasy Vb SP

lic. Klaudia Wygaś – zajęcia komputerowe, informatyka

mgr Grzegorz Jurczyk – wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Wieczorek – nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy IIIa SP

mgr Aleksandra Hamerlak – geografia, przyroda, wychowawca klasy VIa

mgr Małgorzata Kwaśna – pedagog szkolny, wychowawca klasy Va

mgr Andrzej Kowalczyk – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca klasy IVb

mgr Barbara Legierska – logopeda

mgr Arkadiusz Paluch – chemia

mgr Magdalena Polek – język angielski, wychowawca klasy VII

mgr Tomasz Pyjur – religia

mgr Lucyna Stankiewicz – nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy II SP

mgr Beata Stańczak – język angielski, wychowanie fizyczne

mgr Beata Bury – j.angielski, wychowawca klasy IVa

mgr Sabina Janica –Wojaczek – język polski, wychowawca klasy VIb

mgr Sebastian Jonik – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marzena Stefaniak – biblioteka

ks. Andrzej Wolny – religia