Uczniowie

Uczniowie

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa Ia

wychowawca: mgr Ewa Katana

 

Klasa Ib

wychowawca: mgr Katarzyna Brzeczkowska

 

Klasa IIa

wychowawca: mgr Mirosława Dudys

 

Klasa IIb

wychowawca: mgr Bożena Janik-Marekwica

 

Klasa IIIa

wychowawca: mgr Lucyna Stankiewicz

 

Klasa IIIb

wychowawca: mgr Jadwiga Wandzel

 

Klasa IVa

wychowawca: mgr Kamila Czaniecka

 

Klasa IVb

wychowawca: mgr Sabina Janica-Wojaczek

 

Klasa V

wychowawca: lic. Klaudia Wygaś

 

Klasa VI

wychowawca: mgr Katarzyna Jagosz

 

GIMNAZJUM

Klasa 1

wychowawca: mgr Maria Chojna-Kruczek

 

Klasa 2

wychowawca: mgr  Andrzej Kowalczyk

 

Klasa 3

wychowawca: mgr Magdalena Polek