Pedagog

Pedagog

Plan pracy pedagoga szkolnego

 

plan

Plan pracy pedagoga – do pobrania

Pedagog szkolny: mgr Małgorzata Kwaśna

W ramach pracy pedagoga współpracuje z:

 • PPPP w Czechowicach-Dziedzicach,
 • Filia w Bielsku-Białej,
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • GKRPA,
 • Gminną Komisją Inerdyscyplinarną,
 • GOK w Buczkowicach,
 • Dzielnicowym Policji w Szczyrku,
 • Podbeskidzkim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej,
 • Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej- Pani Brygida Kowalówka,
 • Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Bielsku-Białej,
 • Panem Tomaszem Palem,
 • logopedą,
 • higienistką szkolną,
 • nauczycielem świetlicy,
 • nauczycielem biblioteki szkolnej.

 

Zajęcia psychoedukacyjne uczniów naszej szkoły:

 • „Przez zabawę do nauki” – zajęcia dla uczniów klas I – III SP
 • „Wiem, co czytam i wiem, jak pisać”- zajęcia dla uczniów klas IV – VI SP
 • „Skoncentruj się” dla uczniów I – III gimnazjum
 • całoroczny konkurs dla klas IIIa i IIIb doskonalący umiejętności pracy z tekstem oraz ćwiczący poprawność pisowni, utrwalający zasady pisowni ortograficznej.
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych.

 

W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej objęto opieką wychowawczo-dydaktyczną wszystkich uczniów SP i Gimnazjum o różnych dysfunkcjach. Sporządzono dla nich dostosowania wymagań do możliwości ucznia w zakresie form i metod nauczania na podstawie Opinii i Orzeczeń PPPP w Czechowicach-Dziedzicach Filia w Bielsku-Białej. Na bieżąco prowadzone jest poradnictwo indywidualne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Działania wynikające z realizacji Programu Wychowawczego z elementami profilaktyki szkoły:

 • pedagogizacja dla rodziców uczniów SP i gimnazjum  – prowadzona przez panią Brygidę Kowalówkę z Bielskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I – III gimnazjum prowadzone przez panią Brygidę Kowalówkę z Bielskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. I SP z cyklu „Uważaj niebezpieczeństwo” w ramach „Bezpiecznej Siódemki”,
 • warsztaty dla dziewcząt kl.I-III gimnazjum „ Od dziewczynki do kobiety” prowadzone przez panią Joannę Zieleźnik,
 • lekcje wychowawcze „Lekcje Przestrogi” – przez cały rok,
 • zajęcia realizujące program profilaktyczny ,,Bezpieczna Siódemka”-  spotkanie z policjantem,
 • udział w Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Profilaktycznych,
 • Szkolny Dzień Profilaktyki.

 

Organizowane akcje charytatywne:

 • „Adopcja serca” (adopcja czworo dzieci w wieku młodszo szkolnym z Afryki),
 • „Wkręć się w pomaganie” (zbieranie nakrętek na rehabilitację Krystianka),
 • „I Ty zostań Świętym Mikołajem” (świąteczne dary dla dzieci z POIK-u),
 • „Kartki świąteczne Bożonarodzeniowe” na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 • „Kartki świąteczne Wielkanocne” na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 • „Podaj łapę” – zbiórka makulatury na leczenie psa Gwiazdki.

 

Plan zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klasy III gimnazjum

 1. Zajęcia z pedagogiem szkolnym w 2-osobowych grupach, testy z omówieniem wyników na temat:
  1. „Poznanie siebie i uwarunkowanie własnego rozwoju”
  2. „Samoocena”
  3. „Profil zainteresowań”
  4. „Labirynt zawodów”
  5. „Test przedsiębiorczości”
 2. Warsztaty z doradcą zawodowym Panem Tomaszem Palem dla całej klasy na temat: „Klasyfikacja zawodów, informacje o zawodach, ścieżkach kształcenia w tych zawodach” – luty/marzec 2017 r.
  Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym – uczniowie i rodzice, według potrzeb.
 3. Wyjazd na Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych do Szczyrku – marzec/kwiecień 2017 r.
 4. Wybór szkół ponadgimnazjalnych
  – udział w Dniach Otwartych wybranych przez uczniów szkół.
 5. Wyjazd do Moszczanicy ZSAiO na Dzień Otwarty połączony z Powiatowym Konkursem krajoznawczym i historycznym – za zgodą rodziców.
 6. Przekazanie uczniom „Poradnika gimnazjalisty o naborze elektronicznym” i pomoc w zakładaniu konta w systemie elektronicznym – pedagog szkolny, nauczyciel informatyki.